Asociația Organizația pentru Dezvoltarea Afacerilor în Societate (ODAS) își asumă rolul de catalizator al structurilor asociative de tip cluster pe care le coordonează, precum instituțiile cercetare, universitățile, autoritățile publice, asociațiile profesionale, companiile și sprijină interesele actorilor implicați, în vederea dezvoltării acestora conform standardelor europene.

Oportunitățile de dezvoltare a oricărei afaceri presupun colaborare și identificarea unor surse de finanțare potrivite și accesibile.  Indiferent de forma de organizare a instituției și de nivelul de dezvoltare a acesteia, un leader își dorește să contribuie mereu la creșterea performanțelor companiei pe care o conduce.