Clustere

Conceptul de cluster este introdus în lumea business-ului de către Michael Porter și este întâlnit în legislația din România (HG 918/2006 – Programul Impact), care definește această structură ca fiind o grupare de producători, utilizatori și/sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practice din Uniunea Europeană, în vederea creșterii competitivității operatorilor economici.

Michael Porter, profesor de management strategic la Harvard Business School, este autoritatea mondială în domeniul strategiei competitive și este socotit ca fiind părintele politicilor economice bazate pe dezvoltarea clusterelor.

network

Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenței. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuţie şi clienţi şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. În sfârşit, unele clustere includ instituţii guvernamentale şi de alte tipuri – precum universități, agenţii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate – ce asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, cercetare şi suport tehnic” (Michael Porter, 1998).

Comisia Europeană definește conceptul de incubator de afaceri drept „o organizaţie care accelerează şi sistematizează procesul de creare a unor întreprinderi de succes prin furnizarea unui pachet cuprinzător şi integrat de servicii de asistenţă, care include: spaţiul de incubare, servicii de asistenţă în afaceri şi oportunităţi de clustering şi networking”.