Clusterul BIO FRUCT ROMÂNIA

 

În România horticultura ocupă 5% din suprafața agricolă, circa 13% din valoarea producției agricole totale (aproximativ 2.4. milioane tone legume, 1.3. milioane tone struguri și 1.1. milioane tone fructe) și peste 5% din totalul exporturilor agroalimentare. Pomicultura joacă un rol important în dezvoltarea economico-socială, motiv pentru care dorim să contribuim la eficientizarea acestui sector de activitate de mare anvergură.

ODAS iși propune să realizeze un parteneriat larg pentru susținerea întreprinderilor din domeniul pomicol și cel alimentar la nivel național. Indubitabil, statisticile ne arată importanța dezvoltării unui front comun la nivel regional, național și internațional. Această alianță s-a creat pentru a crește competitivitatea mediului public și privat, unde capacitățile de cercetare-dezvoltare pot fi concentrate cu ajutorul cunoștințelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului/ serviciului pe piață.

Plantațiilor pomicole contribuie la dezvoltarea industriilor din amonte (utilaje agricole, mijloacele de susținere, îngrășăminte chimice și pesticide) și a celor din aval (transporturi, ambalare etc). În cadrul clusterului sunt armonizate interesele antreprenorilor, instituțiilor de cercetare, autorităților locale și tuturor celorlalți membri.

Clusterul a fost înființat de ODAS împreună cu Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa.

Obiectivele Clusterului BioFruct România sunt:

  • dezvoltarea de produse și servicii specifice clusterului;
  • participarea și/sau inițiere de proiecte de inovare și dezvoltare;
  • dezvoltarea unei politici coerente de cluster;
  • elaborarea unor proiecte legislative și conștientizarea legislației în vigoare în rândul membrilor.

Împreună dezvoltăm strategii de management, căutăm soluții noi pentru a putea atinge standarde profesionale în vederea asigurării unui standard ridicat de calitate și promovarea  produselor și serviciilor noastre pe piața națională și internațională.

Membri clusterului au posibilitatea de a-și împărtăși experiențele comune în tehnologie și organizare, au oportunități de calificare, inițiere și specializare în domeniul de activitate al firmei și nu în ultimul rând pot împărți costurile, riscul și pot valorifica împreună rezultatele cercetătorilor.