Clusterul BIOFOOD BRASOV

Judetul Brasov HARTA

 

Județul Brașov este siuat în sud-estul Transilvaniei și include regiunile istorice Țara Bârsei, Țara Făgărașului și o parte din Pământul sașilor, oferind peisaje deosebite. Acesta ocupă un loc aparte la nivelul Regiunii Centru.  Zonele rurale dispun de un potențial de creștere substanțial și au un rol social important, contribuind astfel la dezvoltarea agriculturii și a satului românesc prin valorificarea potențialului acestora.

ODAS iși propune să realizeze un parteneriat larg pentru susținerea întreprinderilor din domeniul agricol și cel alimentar din județul Brașov. Indubitabil, statisticile ne arată importanța dezvoltării unui front comun la nivel regional, național și internațional. Această alianță s-a creat pentru a crește competitivitatea mediului public și privat, unde capacitățile de cercetare-dezvolatre pot fi concentrate cu ajutorul cunoștințelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului/ serviciului pe piață.

Conform unor date oficiale, zootehnia este o subramură importantă a agriculturii județului, realizând în 2009 peste 46% din valoarea totală a producției la nivel de ramură Avicultura și creșterea oilor s-a menținut printre cele mai importante activități agricole, iar păstoritul tradițional se păstrează până în zilele noastre în unele comunități rurale din zona de munte.

În cadrul clusterului sunt armonizate interesele antreprenorilor, instituțiilor de cercetare, autorităților locale și tuturor celorlalți membri.

Obiectivele Clusterului BioFood Brașov sunt:

  • dezvoltarea de produse și servicii specifice clusterului;
  • participarea și/sau inițiere de proiecte de inovare și dezvoltare;
  • dezvoltarea unei politici coerente de cluster;
  • elaborarea unor proiecte legislative și conștientizarea legislației în vigoare în rândul membrilor.

Împreună dezvoltăm strategii de management, căutăm soluții noi pentru a putea atinge standarde profesionale în vederea asigurării unui standard ridicat de calitate și promovarea  produselor și serviciilor noastre pe piața națională și internațională.

Membri clusterului au posibilitatea de a-și împărtăți experiențele comune în tehnologie și organizare, au oportunități de calificare, inițiere și specializare în domeniul de activitate al firmei și nu în ultimul rând pot împărți costurile, riscul și pot valorifica împreună rezultatele cercetătorilor.