Clusterul BIOFOOD CALARASI

Judetul Calarasi

 

Județul Călărași este situat în sud-estul României, fiind cunoscut pentru industria alimentară, industria PAL melaminat, industria siderurgică, industria de hârtie și industria de prefabricate.

În ceea ce privește ponderea suprafeței agricole, aceasta atinge aproximativ 63% din totalul suprafeței județului, iar 52% din forța de muncă ocupată lucrează în agricultură, restul preferând să lucreze în sectoare precum construcțiile, industria, respectiv serviciile comerciale și sociale.

ODAS iși propune să realizeze un parteneriat larg pentru susținerea întreprinderilor din domeniul agricol și cel alimentar din județul Călărași. Indubitabil, statisticile ne arată importanța dezvoltării unui front comun la nivel regional, național și internațional. Această alianță s-a creat pentru a crește competitivitatea mediului public și privat, unde capacitățile de cercetare-dezvolatre pot fi concentrate cu ajutorul cunoștințelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului/ serviciului pe piață.

Clusterul a fost înființat de ODAS împreună cu Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă (SCDA) Mărculești din comuna Perișoru. SCDA Mărculești  își desfășoară activitatea în domenii precum agricultura, pescuit și forestier. Aceasta este situată în apropierea cursului brațului Borcea al Dunării și prezintă un potenția hidrologic variat, alcătuit din ape subternare care pot fi folosite pentru irigarea terenurilor agricole.

Pentru dezvoltarea agriculturii există fonduri europene, care sprijină investițiile în mediul rural, revitalizarea culturilor existente și crearea de noi afaceri în zonă prin stimularea antreprenoriatului.

Obiectivele Clusterului BioFood Călărași sunt:

  • dezvoltarea de produse și servicii specifice clusterului;
  • participarea și/sau inițiere de proiecte de inovare și dezvoltare;
  • dezvoltarea unei politici coerente de cluster;
  • elaborarea unor proiecte legislative și conștientizarea legislației în vigoare în rândul membrilor.

Împreună dezvoltăm strategii de management, căutăm soluții noi pentru a putea atinge standarde profesionale în vederea asigurării unui standard ridicat de calitate și promovarea  produselor și serviciilor noastre pe piața națională și internațională.

Membri clusterului au posibilitatea de a-și împărtăți experiențele comune în tehnologie și organizare, au oportunități de calificare, inițiere și specializare în domeniul de activitate al firmei și nu în ultimul rând pot împărți costurile, riscul și pot valorifica împreună rezultatele cercetătorilor.