Clusterul FRESH FOOD

ODAS iși propune să realizeze un parteneriat larg pentru susținerea întreprinderilor din domeniul agricol și cel alimentar din județul Covasna. Indubitabil, statisticile ne arată importanța dezvoltării unui front comun la nivel regional, național și internațional. Această alianță s-a creat pentru a crește competitivitatea mediului public și privat, unde capacitățile de cercetare-dezvolatre pot fi concentrate cu ajutorul cunoștințelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului/ serviciului pe piață.

Clusterul a fost înființat de ODAS împreună cu Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă (SCDA) din localitatea Târgu Secuiesc. SCDA Târgu Secuiesc este o instituție recunoscută la nivel național, producând soiuri noi de cartofi cu proprietăți biologice superioare, menite să opună rezistență bolilor sau schimbărilor de climă.

Pentru dezvoltarea agriculturii există fonduri europene, care sprijină investițiile în mediul rural, revitalizarea culturilor existente și crearea de noi afaceri în zonă prin stimularea antreprenoriatului.

Obiectivele Clusterului FRESH FOOD sunt:

  • dezvoltarea de produse și servicii specifice clusterului;
  • participarea și/sau inițiere de proiecte de inovare și dezvoltare;
  • dezvoltarea unei politici coerente de cluster;
  • elaborarea unor proiecte legislative și conștientizarea legislației în vigoare în rândul membrilor.

Împreună dezvoltăm strategii de management, căutăm soluții noi pentru a putea atinge standarde profesionale în vederea asigurării unui standard ridicat de calitate și promovarea  produselor și serviciilor noastre pe piața națională și internațională.

Membri clusterului au posibilitatea de a-și împărtăți experiențele comune în tehnologie și organizare, au oportunități de calificare, inițiere și specializare în domeniul de activitate al firmei și nu în ultimul rând pot împărți costurile, riscul și pot valorifica împreună rezultatele cercetătorilor.

Județul Covasna este situat în regiunea Transilvania, în partea internă a Carpaților de Curbură și dispune de un potențial agricol ridicat. Terenurile arabile adună peste 83 mii hectare, pășunile aproape 61 mii hectare, fânețele aproximativ 41 mii hectare, iar livezile aproximativ 4500 hectare. Terenurile arabile sunt localizate îndeosebi în partea centrală a județului, alcătuită din depresiunea Brașovului și luncile râurilor.

Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, legumelor și plantelor tehnice.

Județul Covasna se numără printre cei mai importanți producători de cartofi și sfeclă de zahăr la nivel național, cultura acestor plante având aici condiții ideale de dezvoltare.