Clusterul BIOFOOD VIDRA

Judetul ilfov

 

Județul Ilfov este considerat zona verde a capitalei României, București, aici fiind situate o mulțime de lacuri piscicole, de acumulare și de agrement. Din punct de vedere georgrafic, județul este situat în Câmpia Română, la aproximativ 40-60 km de fluviul Dunărea și aproximativ 100 km de Munții Carpați. În ultimii ani, agricultura a reînviat, fiind susținută de tehnologii avansate care îi ajută pe agricultori ca producția la hectar să fie mai profitabilă. Condițiile climatice foarte bune contribuie anual la dezvoltarea marilor culturi.

Întreaga suprafaţă a judeţului Ilfov este de aproximativ 160.000 de hectare, din care cca. 100.000 de hectare sunt teren agricol, în anii ’90 fiind numită Sectorul Agricol Ilfov.

ODAS iși propune să realizeze un parteneriat larg pentru susținerea întreprinderilor din domeniul agricol și cel alimentar din județul Ilfov. Indubitabil, statisticile ne arată importanța dezvoltării unui front comun la nivel regional, național și internațional. Această alianță s-a creat pentru a crește competitivitatea mediului public și privat, unde capacitățile de cercetare-dezvolatre pot fi concentrate cu ajutorul cunoștințelor partajate, de la descoperirea ideii la introducerea produsului/ serviciului pe piață.

În cadrul clusterului sunt armonizate interesele antreprenorilor, instituțiilor de cercetare, autorităților locale și tuturor celorlalți membri.

Clusterul a fost înființat de ODAS împreună cu Institutul de Cercetări pentru Legumicultură și Floricultură din comuna Vidra. ICDLF Vidra este o instituție publică cu finanțare extrabugetară care sprijină dezvoltarea tehnologiilor agricole inovatoare, contribuind, printre altele, la elaborarea unor formule de optimizare a fertilizării culturilor legumicole pe sol și pe substraturi și la perfecționarea tehnologiilor de cultură a speciilor legumicole și floricole.

Obiectivele Clusterului BioFood Ilfov sunt:

  • dezvoltarea de produse și servicii specifice clusterului;
  • participarea și/sau inițiere de proiecte de inovare și dezvoltare;
  • dezvoltarea unei politici coerente de cluster;
  • elaborarea unor proiecte legislative și conștientizarea legislației în vigoare în rândul membrilor.

Împreună dezvoltăm strategii de management, căutăm soluții noi pentru a putea atinge standarde profesionale în vederea asigurării unui standard ridicat de calitate și promovarea  produselor și serviciilor noastre pe piața națională și internațională.

Membri clusterului au posibilitatea de a-și împărtăți experiențele comune în tehnologie și organizare, au oportunități de calificare, inițiere și specializare în domeniul de activitate al firmei și nu în ultimul rând pot împărți costurile, riscul și pot valorifica împreună rezultatele cercetătorilor.