Despre Noi

Asociația Organizația pentru Dezvoltarea Afacerilor în Societate (ODAS) își asumă rolul de catalizator al structurilor asociative de tip cluster pe care le coordonează, precum instituțiile cercetare, universitățile, autoritățile publice, asociațiile profesionale, companiile și sprijină interesele actorilor implicați, în vederea dezvoltării acestora conform standardelor europene.

Oportunitățile de dezvoltare a oricărei afaceri presupun colaborare și identificarea unor surse de finanțare potrivite și accesibile.  Indiferent de forma de organizare a instituției și de nivelul de dezvoltare a acesteia, un leader își dorește să contribuie mereu la creșterea performanțelor companiei pe care o conduce.

Asociația are o formă de organizare competitivă și oferă suport pentru toți membrii, facilitând accesul la informații. Ea contribuie la creșterea competitivității actorilor implicați, la extinderea pieței, respectiv la creșterea vizibilității lor atât la nivel național, cât și internațional.

Scopul nostru este de a sprijini, organiza și concentra forţelor întreprinzătorilor particulari, mediului academic și sectorului public din România pentru formarea şi dezvoltarea economiei de piaţă bazată pe proprietate privată; reprezentarea, apărarea şi concilierea intereselor membrilor ei; acordarea de asistenţă la înfiinţarea şi dezvoltarea de noi entitati private sau de tip cluster; colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale, naționale și internaționale, cu mediul economic și cel academic pentru elaborarea unui program de dezvoltare economică regională sau naționale, fără efecte negative asupra mediului înconjurător, având ca scop restructurarea economică şi ocuparea forţei de muncă.

Experiență

Echipa asociației ODAS are o bogată experiență dobândită de-a lungul anilor în managementul proiectelor, accesarea și implementarea fondurilor nerambursabile, fapt care ne recomandă ca și profesioniști și ne permite să oferim o serie de soluții în vederea dezvoltării actorilor implicați.

Suntem pregătiți să facem față tuturor provocărilor și avem posibilitatea să oferim servicii la cele mai înalte standarde de calitate pentru membri și partenerii noștri.